Prvenství vybojovali v okresním kole hlídek mladých zdravotníků v Klatovech a stejné místo obhájili i v krajském kole, které bylo o uplynulém víkendu v Chebu. Klatovské družstvo přivezlo bramborovou medaili.

„Soutěžili jsme v druhé kategorii, což jsou děti z druhého stupně. Pro žáky to bylo náročné, ale oni chodí pravidelně na zdravotní kroužek, který vede Jana Prošková, intenzivně se připravují, takže to „zmákli" na jedničku. Nebylo tam nic, co by je nějakým způsobem zaskočilo, že by si nevěděli rady. Postupují tak na republikové kolo, které by mělo být 14. – 16. června," uvedla Radka Marešová, která dělala mladým zdravotníkům ze Železné Rudy na krajském kole doprovod.

Následovat bude podle ní opět intenzivní příprava, kde budou trénovat všechny modelové situace, aby si vše procvičili a připravili se.

Klatovsko v krajském kole zastupovalo také družstvo první kategorie žáků prvního stupně ze Základní školy Klatovy v Plánické ulici. Ani ti se na soutěži neztratili, obsadili čtvrté místo z devíti. „Myslím, že to pro ně bylo tak středně těžké, občas zapomínali na některé věci, zřejmě kvůli trémě. Jinak jsme na soutěž trénovali během kroužku, takže každý týden jednu hodinu. Největší problém jim dělalo se rozhýbat do činnosti a některým stále dělají práce s obvazy. Ale i tak si myslím, že čtvrté místo je hezké," sdělila vedoucí kroužku na ZŠ Klatovy v Plánické ul. Pavla Böhmová.

Všichni museli projít několika stanovišti. Například s poskytováním první pomoci, s obvazovou technikou, s dopravou raněných, s bylinami, nebo s historií Českého červeného kříže.