Koledníkům na jejich cestu požehnal biskup František Radkovský. Na Klatovsku můžete koledníky potkat v téměř 100 obcích regionu. „Pravé koledníky Tříkrálové sbírky pořádané Charitou poznáte podle zapečetěných kasiček označených logem Diecézní charity a podle toho, že koledníci mají průkazku, jejíž číslo je stejné jako číslo pokladny. Je tam i telefonní kontakt na koordinátora sbírky, u něhož si můžete ověřit pravost koledníků,” radí ředitelka Oblastní charity Klatovy Marie Malkusová. V každé skupince koledníků je minimálně jedna osoba starší osmnácti let.