„Průvod děláme tradičně kolem svátku svatého Martina ve spolupráci s římskokatolickou farností, která v tu dobu pořádá na Hůrce v kostele sv. Martina mši. My jsme tentokrát průvod uspořádali v sobotu, mše byla v neděli, nicméně tyto akce na sebe navazují," uvedl za organizátory z Klubu přátel Klatovska místostarosta Klatov Martin Kříž.

David Kojan