Přednášela tam Kateřina Bobková Valentová, která je autorkou velmi zajímavé knihy o životě a studiu gymnaziálních studentů v baroku. „Jde o velmi významnou tradici, protože Klatovy se řadí mezi města s nejstarší gymnaziální tradicí v Čechách. Pro nás je historie gymnázií v Klatovech velmi povzbuzující, protože obě gymnázia vyprodukovala velké množství mužů a žen, kteří se podíleli v mnoha oborech na chodu České republiky. První tři prezidenti Akademie věd byli absolventi klatovského gymnázia, stejně jako Jaroslav Vrchlický, proto tuto minulost rádi připomínáme,“ řekl místostarosta města Klatov Václav Chroust.