Zbývají dvě části města, a to Vodojem a Křesťanský vrch. „Na Křesťanském vrchu jsme v těchto dnech zahájili opravu schodnic Křížové cesty. Prioritně bychom ale rádi udělali alespoň část Vodojemu. Ten by měl zůstat převážně v přírodnější podobě, kdy by obnovou měl projít převážně vršek. Chtěli bychom, aby tam přibyly herní prvky, obnovily se prvky pro děti a podobně. Na tento projekt, pokud to zastupitelé schválí, bude vyčleněno zhruba sedm milionů korun. Prostor tak projde po mnoha letech úpravou," sdělil starosta Klatov Rudolf Salvetr.