„Letos se zatím nikde nepodařilo vyfotografovat nebo natočit letošní vlčata jako loni v létě v Bavorsku,“ uvedl zoolog Správy Národního parku Šumava (NPŠ) Jan Mokrý. To ovšem nemusí znamenat, že se letos nenarodila vlčata. „V dubnu letošního roku máme doloženou přítomnost březí vlčice. Je možné, že vlčata nepřežila, nebo jsme prostě jen neměli štěstí zachytit jejich výskyt. Přítomnost několika vlků na Šumavě je ale zřejmá. V průběhu celého roku jsme nacházeli stržené kusy jelení zvěře, které evidentně podlehly útoku vlků. Také jsme ohledávali desítky kusů usmrcených či pokousaných hospodářských zvířat,“ dodal Mokrý.

Přítomnost šumavských vlků už byla zaznamenána i několik stovek kilometrů od Šumavy. „V oblasti Durynska, asi 500 km vzdušnou čarou severně od Šumavy, byl objeven muflon evidentně ulovený vlkem. Z kořisti byl odebrán vzorek slin a následná analýza DNA prokázala, že jde o loňské vlče, samce, ze Šumavy. Letos také nedaleko Hamburku, zhruba 800 kilometrů vzdušnou čarou od Šumavy, došlo ke střetu vlka s autem, který zvíře nepřežilo. Analýza DNA tohoto jedince opět prokázala, že se jedná o vlka, který se narodil loni na Šumavě,“ informoval náměstek ředitele NPŠ Martin Starý.

Správa NPŠ spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) a také se zemědělci, kteří využívají pastviny na Šumavě a to nejen, když u nich dojde k útoku vlka nebo rysa na jejich zvířata. „Letos jsme mimo jiné opět pořádali semináře, které byly určeny zemědělcům i třeba starostům šumavských obcí. Právě z takových setkání čerpáme poznatky a registrujeme požadavky zemědělců, které pak předáváme a konzultujeme s kolegy z AOPK, kteří teď připravují Program péče o vlka. Ten by měl nabízet jednodušší přístup k dotacím na preventivní opatření proti útokům šelem a také by měl přehodnotit výši škod,“ uvedl mluvčí NPŠ Jan Dvořák.