„Připomněli jsme si 78. výročí heydrichiády a 73 popravených obětí zde na bývalé vojenské střelnici v Lubech. Jsem rád, že opět přišli i žáci ze základních škol, zástupci jednotlivých spolků a organizací, politických stran i záchranných složek. Stejně tak nechyběli zástupci obcí, ze kterých pocházeli popravení. Nešlo jen o lidi z Klatov, protože působnost klatovského gestapa zabírala široké území,“ řekl místostarosta Klatov Martin Kříž. Následovalo položení květin u Singerovy vily, kde v době druhé světové války sídlilo klatovské gestapo.