Jako tradičně přišel koledníkům požehnat emeritní biskup František Radkovský. Tři krále můžete v těchto dnech potkat po celém Klatovsku. „Tříkrálová sbírka se koná od 1. do 14. ledna. Zahájení se dělá v každém městě v jiný den. Naše charita půjde do terénu s přibližně 160 kasičkami, lidí chodí téměř skoro stejně. Není žádný velký nárůst zájemců. kteří by chtěli chodit po domácnostech jako Tři králové,“ uvedla za Oblastní charitu Klatovy Miroslava Tomšíková,která má Tříkrálovou sbírku v Klatovech na starost.