Ty zněly kromě Klatov také v Nýrsku, Velharticích, Hamrech, Anníně, Železné Rudě a v Kvášňovicích.