„Sbor byl založen v roce 1899. Důvodem byly časté požáry v obci a okolí. Hasičský sbor se během let rozvíjel, nebyly vždy jednoduché časy, byly hospodářské krize, války a to vše zasahovalo do chodu sboru. Potýkal se i s nedostatkem financí, které bylo potřeba získávat různými způsoby. Stejně jako je tomu i nyní, proto pořádáme různé akce,“ uvedl velitel sboru Jiří Potužák.

V současné době má sbor 64 členů, družstvo mladých hasičů, žen, mužů a zásahovou jednotku.

Všichni společně připravili zajímavý program na oslavy. Vše začalo nástupem šestnácti družstev, která se pak utkala během hasičské soutěže. Bohužel hned z počátku příliš nepřálo počasí a spustila se velká průtrž. „Soutěž byla zpestřována různými ukázkami, například ostrostřelci ze Stříbra, dále mladých hasičů, večer byla zábava a vrcholem hasičská fontána,“ dodal Potužák.

Více o sboru si přečtete ve středečním Týdeníku Klatovska.