„Připravili jsme seriál speciálních prohlídek s emeritním kastelánem. Lidé se dozvěděli, co se za posledních 30 až 35 let na hradě událo, hlavně stavebně. Nachystali jsme srovnávací fotografie, jak to tady vypadalo zhruba od první světové války až po současnost. Bývalý kastelán Petr Mejstřík připravil pořad, kde nejprve promítl, co se tady udělalo. Šlo o formu přednášky i diskuze s návštěvníky, jak to v památkovém ústavu chodí, co se povedlo více, co méně,“ sdělil kastelán hradu Matěj Mejstřík.

Dle jeho slov šlo spíše o jakousi osvětu v památkové péči, kdy se lidé dozvěděli, že různé věci nejsou jednoznačné. Nešlo tolik o historii samotného hradu, ale o obnovu a péči o něj. Ve druhé části se lidé prošli po celém hradním areálu a viděli proměny a úpravy na vlastní oči.

Od 20. června bude v prostorách hradního pivovaru připravena tematická výstava k proměnám hradu Velhartice.

Na hradě Rabí je v konírně na hradním nádvoří k vidění výstava „Více než tisíc slov“. Návštěvníci mohou sledovat proměny hradu Rabí z různých úhlů pohledu. Obrazový příběh o proměnách hradu Rabí byl zasazen přímo do jeho prohlídky.

Na hradě Kašperk byl připraven i doprovodný program. O jeden neplánovaný se postaralo i počasí, když se v sobotu spustila průtrž mračen a návštěvníci zažili bouřku na nejvýše položeném hradě v Čechách. „Máme novou výstavu, která se věnuje stavební obnově a rekonstrukcím v posledních sto letech. Navíc máme oživené nádvoří se středověkým ležením urozeného pána Hynka Krušiny z Lichtenburka. Tematickými prohlídkami prováděl moderátor Martin Karlík. Návštěvník se tak seznámil se všemi obnovami a rekonstrukcemi, které se zde udály,“ představil program kastelán Václav Kůs, který vyzdvihl originalitu – příchozí si mohou pochutnat na pivě Šplhavec, jež se vaří exkluzivně pro hrad Kašperk.