Na slavnostní akt bylo pozváno 22 nových občánků, na radnici se jich dostavilo 20 a z toho bylo 11 děvčat.