„Jde o video, kde jsou zachyceni čtyři rysi, kteří se přišli živit na strženém kolouchovi. Jde o samici se třemi loňskými mláďaty. Pokud se jim nechá klid, budou se ke kořisti vracet tak dlouho, dokud ji celou nezkonzumují," uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. Místo, kde se podařilo unikátní záběry ulovit, z pochopitelných důvodů neprozradil, uvedl jen, že to bylo v jižní části Šumavy.

V současné době je podle Dvořáka na česko-německo–rakouském pomezí stagnující populace rysa s cca 80 nezávislými jedinci, v čemž nejsou započítána koťata voděná samicí. Jádro výskytu je v NP Šumava a NP Bavorský les, kde jsou pro tyto dravce vhodné biotopy – rozsáhlé lesní celky a dosud klidné enklávy, navíc jsou tam rysi chráněni. „Mimo hranice obou parků dochází stále k intenzivnímu ilegálnímu lovu, který je jednou z příčin současné stagnace šumavské populace. Důkazem toho je telemetrický výzkum a současný fotomonitoring, který potvrzuje, že jedinci mající teritoria převážně na území národního parku tam přežívají i přes 10 let, ale jedinci mající teritoria mimo národní park přežívají pouze několik let, jeden až tři roky. Dalším faktorem je vysoký dopravní ruch a hustá silniční síť mimo území parku, což je druhou nejčastější příčinou úhynu rysa," uvedl Dvořák s tím, že významnou roli hraje i fakt, že na téměř celém území NP Šumava se nestřílí srnčí zvěř, která je hlavní potravou rysa.