Letošní setkání se neslo v duchu motta plzeňské diecéze „Sešli ducha svatého, Hospodine, a obnov tvář země“.

„Tradici setkávání se jednotlivých farností sdružených v klatovském vikariátu založil jako mnoho jiných akcí v regionu v roce 2001 tehdejší plánický farář Josef Žák. Od té doby se pravidelně setkání koná každý rok v jedné z farností. Pravidelně se střídají města Klatovy, Švihov, Plánice a Nýrsko,“ říká klatovský vikář Antonín Bachan.

Program letošního setkání byl oddělený pro děti a dospělé. Na dospělé čekaly dvě přednášky hlavního hosta setkání převora benediktinského opatství v Praze-Břevnově P. Prokopa Petra Siostrzonka, na téma Duch Boží a Duch Boží v našem životě. „Pro předškolní mládež byl program připraven na faře, kde měly pro ně připravené pásmo Jitka Boroňová a Blanka Kovaříková. Starší děti se pak setkaly se sestrou Gonzagou a Marií Zwiefelhoferovou přímo v budově SŠZP,“ popisuje program setkání za organizátory Miloslav Sláma.

Celé setkání vyvrcholilo v 15 hodin mší svatou, kterou celebroval biskup František Radkovský.

„Bylo to moc zajímavé setkání,  všichni řečníci velice pěkně hovořili, zejména pak pan  Siostrzonek. Myslím, že letošní ročník měl vysokou úroveň a moc se těšíme na další setkání, které bude v příštím roce ve Švihově,“ potvrdila účastnice akce Anna Ornová z farnosti Plánice.