Obnova sítě cest a mostů přes Drnový potok přišla na téměř čtyřicet milionů korun, na jaro zbývají ještě drobné dokončovací práce a úpravy zeleně. Celkově práce na obnově největšího klatovského parku trvaly čtyři roky.

Práce na třetí, závěrečné, etapě revitalizace Mercandinových sadů začaly v dubnu letošního roku a skončily v minulém týdnu. „Stavba je převzata, ovšem s určitými výhradami,. Nedodělky budou v brzké době odstraněny, chybí například zábradlí na mostku u technických služeb nebo úprava nástupu na mostek, na jaře se uskuteční ještě sadovnické úpravy – obnova trávníků, dosadba keřů – jejichž dokončení nyní brání nevhodné klimatické podmínky,“ shrnul klatovský místostarosta Václav Chroust.

Celkové náklady na třetí etapu byly zhruba 38,6 milionu korun, z toho přibližně 15,5 milionu pokryla dotace. V rámci třetí etapy revitalizace Mercandinových sadů byly nahrazeny tři lávky přes Drnový potok a byla vybudování jedna nová lávka. Dokončena byla obnova cestní sítě v podobě cyklostezek s asfaltovým povrchem a smíšené stezky s mlatovým povrchem a kamennou dlažbou.

Součástí stavby bylo i nové veřejné osvětlení stezek, dětské hřiště pro děti od šesti let, hřiště na petanque, fitness prvky pro dospělé, oprava povrchu dopravního hřiště, výsadba keřů, založení záhonu s popínavými rostlinami. V části u rybníka je doplněna nová přístupová cesta včetně terénního schodiště, na potoce jsou vytvořena vodní schodiště, je oplocen areál kynologů a doplněn mobiliář parku.

„V rámci třetí etapy vzniklo i lanové centrum v délce 108 metrů se třinácti domečky a dvanácti lávkami za zhruba čtyři miliony korun,“ doplnil Chroust. Právě lanové centrum už potřebovalo i větší opravu, poškodila jej totiž bouře koncem září. „Padl jeden strom, který byl součástí stezky, další padl na stezku. Ale nyní už je vše opraveno,“ uvedl Chroust.

První etapa za zhruba 10,5 milionu korun s dotací cca 6,9 milionu trvala od listopadu 2014 do května 2015 a šlo o obnovu zeleně. Ve druhé etapě došlo na úpravy centra parku zhruba mezi kolonádou a rybníkem. Náklady byly zhruba 17,4 milionu korun, dotace cca 1,9 milionu, práce trvaly od srpna 2016 do června 2017.

„Věnovali jsme tomu hodně úsilí, museli jsme se poprat se spoustou překážek, ale parku už to potřeboval a myslím, že se to povedlo. Ale mrzí mě, když vidím, jak místa, která se snažíme pěkně upravit, někdo jiný posprejuje. Rovněž nechápu, proč je někdo schopen poničit koše nebo hází odpadky mimo koš, proč musí pracovníci technických služeb sbírat lahve poházené všude možně. Že byl koš zrovna plný, je pouze výmluva. Tak holt to odnesu kousek dál,“ apeloval na návštěvníky parku Chroust.