Lektoři připravili kurz s názvem ,,Energie bez hranic“, který žákům ukázal fyzikální zákony ze zábavné strany, když celou dobu šli po stopách Františka Křižíka a zároveň odkrývali příběh horažďovické vodní elektrárny. Seznámili se s větrnou turbínou, zjistili, jaké podmínky jsou vhodné pro výrobu elektřiny a následně si poznatky vyzkoušeli v praxi. Hned první den v odpoledních hodinách čekalo všechny velké překvapení. Třídu navštívila paní ,,Křižíková“, která žáky seznámila s vynálezy svého manžela. ,, Od 14 hodin většinou začíná samotný program, který je k danému tématu. Nejdříve vždy děti vyzpovídám, co všechno o elektřině vědí, když ji používají každý den. Na to navážeme na elektřinu v 19. století,“ řekla lektorka PROUDu Zuzka Drábková Trojanová.

Žáci se nejdříve snažili pomocí vzorečků dojít k výsledku výpočtu koňské síly a potom se společně vydali na zahradu, kde si ji sami zkusili demonstrovat. Děti se rozdělily do družstev a v časovém limitu přenášely závaží do určité vzdálenosti. V pozdním odpoledni je ještě čekalo pokusné sestavení galvanického článku z ovoce. ,, Jezdíme sem pravidelně, kurzy jsou pro nás i děti velmi zajímavé. Většinou jde o žáky z osmých tříd v počtu 24 dětí,“ řekla učitelka TGM Sušice Veronika Kohoutová.

V další dny se děti zúčastnily podobných aktivit, které jim nenásilnou formou otevřela svět praktické a teoretické fyziky.