Děti se seznámily se psí fyziologií, morfologií a obecnou kynologií, naučily se znát řeč psího těla, mimiku a rozpoznat varovné signály. „Další část ukázky byla věnována řešení konkrétních situací ze života, do kterých se může dítě spolu se psem dostat. Naučily se, jak tyto situace konkrétně řešit a jak si chránit důležité části těla v případě útoku psa. Páteční projekt „Bezpečná škola“, otevřený i veřejnosti, si připravili pod vedením svých učitelů žáci druhého stupně, kteří jej následně sami aktivně prezentovali svým mladším spolužákům. Na programu byly mimo jiné například zimní úrazy, požáry, prevence úrazů, nebezpečné hračky, živelné pohromy a další témata. Celá zajímavá akce se určitě vydařila,“ uvedl učitel Tomáš Cihlář.