,,Myslím, že tady v těchto místech, zvláště u rybníků, bylo kácení zbytečné. Porosty podle mého názoru nebyly poškozené a je vidět na pokáceném kmeni, že stromy byly zdravé. Stáří u těchto stromů není přeci důvod pro jejich likvidaci,“ řekl obyvatel Svatého Pole Josef Leško.

Podle vedení města se stromy prořezaly na základě lesního zákona, kterému podléhá dané území. ,,Stromy jsme pokáceli kvůli bezpečnosti a také vzhledem k jejich stáří, což bylo v rozmezí šedesát až osmdesát let. Zvažovala se i jejich záchrana, ale to vzhledem k jejich stavu to nebylo možné. Na místě kácení dojde k zalesnění dubem letním v kombinaci s jinou dřevinou,“ řekl starosta Horažďovic Michael Forman.

Výsadba nových stromů je plánovaná na jarní období a zároveň s tím začne město opravovat lesní cesty, které byly poškozené při kácení a odvozu stromů.