„Kaple se opravovala na etapy a o financování oprav se společně podíleli římskokatolická církev a obec Předslav,“ informuje starosta Předslavi, kam Němčice spádově patří, Petr Šindelář. „Opravilo se „soklové“ zdivo včetně odvodnění, pak přišla na řadu střešní krytina včetně nového oplechování věžičky a v poslední fázi se opravily vnější omítky. Zároveň se celá kaple musela staticky zajistit pomocí ocelových lan,“ popisuje průběh oprav stavební technik biskupství Plzeňského Vojtěch Benedikt Krejčí.

V sobotu se u kaple konala slavnostní bohoslužba s koncertem pěveckého sboru Lada z Makova u příležitosti oslavy 400. výročí její stavby.