Mělo by totiž jít o vůbec první pomník v republice s podobiznou prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Pomník padlým vojínům a legionářům s kruhovou bronzovou plaketou s podobiznou T. G. Masaryka byl odhalen byl při Národní slavnosti u příležitosti otevření Sadu národní svobody v Měcholupech 9. června 1919.

Zásadní pro potvrzení prvenství bude doklad ohledně písemné žádosti Měcholupských prezidentu Masarykovi o souhlas s umístěním jeho portrétu na pomník. „Pátrali jsme v prezidentské kanceláři, ve vojenském muzeu, naposledy v Masarykově muzeu v Hodoníně, bohužel doklady, které bychom potřebovali jsme zatím nesehnali. Stále ale doufáme. Máme podklady z kronik z Měcholup, kde je psáno, jak ten pomník vznikl a které žádosti s tím souvisely. Máme doklady o skartování žádosti v prezidentské kanceláři, takže víme, že ty žádosti existovaly, ale nemáme v ruce papírový doklad o tom, že jsem opravdu první v republice,“ uvedl starosta Předslavi Miloslav Kreuzer.

Doklad chtějí mít Předslavští v ruce do slavnosti, kterou plánují uspořádat v Měcholupech sto let po Národní slavnosti s odhalením pomníku. „Na základě jednání v muzeu v Hodoníně, jsme se dozvěděli, že minimálně jedni z prvních jsme, písemný doklad o tom, že jsme skutečně první zatím nemáme, ale doufáme, že do slavnosti, která se bude konat 8. 6. 2019 už ten doklad mít budeme,“ byl optimistický Kreuzer.

V letošním roce Předslavští Sad národní svobody v Měcholupech obnovili. „Šlo o úpravu ploch, obnovu zeleně, jsou tam nové chodníky a nové veřejné osvětlení. Zároveň jsme park propojili chodníkem přes nový most do odpočinkové zóny, kde máme cvičební prvky pro dospělé, dětské hřiště a koupaliště,“ shrnul Kreuzer s tím, že celkové náklady na úpravy parku byly zhruba 600 tisíc korun.

Podle archiváře Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Jana Jiráka jsou pomníky T. G. Masaryka nebo s jeho podobiznou poměrně rozšířené. „Stavěly se na různých místech, na Klatovsku je to například pomník ve Svrčovci, v Ježovech nebo socha v Sušici. Ohledně prvenství pomníku v Měcholupech by se dalo polemizovat, zajímavý je nicméně tím, že jde zřejmě o poslední případ, kdy umístění podobizny řešil osobně prezident,“ shrnul Jirák.