Soutěže se zúčastnilo čtrnáct družstev mužů a sedm družstev žen. Z Janovic si první místo mezi ženami odvezlo opět družstvo z Hadravy s časem 29,17 s, druhé bylo družstvo z Pačejova s časem 33,76 s a třetí družstvo z Rozsedel s časem 35,01 s. Mezi muži si rovněž nejlépe vedli hasiči z Hadravy s časem 26,39 s, po nich měli nejrychlejší útok muži ze Štěpánovic s časem 26,70 s a třetí místo si vybojovali Velenovští s časem 26,71 s.