Předmětem soutěžních návrhů byla změna náměstí Míru, přilehlé Divadelní ulice a radničního dvorku.


Vdnešním díle vám představíme návrh z dílny pražských architektů Tomáše Kodeta a Martiny Kodetové ve spolupráci s Marií Kodetovou z Golčova Jeníkova. „Rozhodli jsme se pro návrh klatovského náměstí z toho důvodu, že nedávno bylo dokončeno několik rekonstrukcí čtvercových náměstí, všechna byla naprosto špatně udělána a výsledkem jsou prázdné vydlážděné plochy. Klatovy byly pro nás šancí hledat inspirativnější řešení. Inspiraci jsme brali u dětí a jejich her na dětském hřišti. Nechtěli jsme náměstí, kde lidé jen zdálky přihlížejí populární kapele nebo divadlu. Naším cílem bylo, aby člověk aktivně zažíval rozdílné prostory a překvapivě potkával například souseda z protějšího domu. Celkem jsme nad projektem strávili měsíc práce o víkendech a po večerech,“ informoval za svůj tým architekt Tomáš Kodet.

Z náměstí bude stromové bludiště

Náměstí je podle návrhářů využito pouze 70 dní v roce a zbylé dny nemá turistům a návštěvníkům co nabídnout. „Zamýšleli jsme se, zda je správné využívat nejprestižnějšího venkovního prostoru města k odkládání dopravních prostředků a jestli by nešel využít k něčemu zajímavějšímu. Klatovy leží na hranici turistické oblasti Šumava. V jejich blízkosti se pohybuje značné množství turistů, ale Klatovy o ně musí soutěžit. Prozatím se o to snažily lákáním na mumie v katakombách, na historickou lékárnu, štíhlé věže a barokní kostel. Turisté přijedou do Klatov, zajdou se podívat do katakomb, chvíli brouzdají po městě, ale co mají dělat dál? Možná by si dali oběd v restauraci na náměstí, ale výhled na parkoviště je vůbec neláká, a tak nasednou do svého auta a zastaví se na jídlo někde na cestě,“ vysvětlil situaci Kodet.

Návrháři vycházejí z toho, že náměstí může lákat návštěvníky a obyvatele nejvíce v letní turistické sezoně. Vyloučili řešení náměstí jako prázdné kamenné plochy čtvercového půdorysu. Ke kamenné dlažbě přidali další prvek, a to je zeleň. Důležitá je forma této zeleně. „Takovou funkci splnila malá ornamentální zahrada ve tvaru bludiště na nádvoří konventu. Při návrhu jsme vycházeli z kombinace této drobné zahrady a motivů barokního kostela a secesní radnice. Rozhodli jsme se znásobit jedno, původně drobné čtvercové bludiště na další čtvercové zahrady, na čtvercový radniční dvorek a nakonec na samotnou velkou plochu centrálního čtvercového náměstí,“ popsal Kodet.

Bludiště je ze stříhaných habrů, které jsou zasazeny v zemině kryté kovovou mříží, přímo uprostřed dlažby. Vodorovná horní zastřižená plocha zdůrazňuje svažitost náměstí a vytváří proměnlivý vnitřní prostor. Ve středu bludiště je historická kašna, doplněná několika dočasnými instalacemi solitérních soch a zajímavostí. „Bludištěm jsme nově oživili náměstí a poskytli základ pro pořádání drobných koncertů, divadel a pro zřízení nových venkovních zahrádek restaurací a kaváren s příjemným výhledem na ornamentální zahradu. Dále počítáme se zřízením odpočinkových míst v prostoru celého náměstí. Místo laviček jsme dali přednost uzavřeným křesílkům pro jednoho. U stávajících a nových zahrádek restaurací navrhujeme použití stejných křesílek, doplněných kulatými stolečky,“ sdělil Kodet.

Celý prostor náměstí je podle návrhu uzavřen pro automobilovou dopravu, je pěší zónou. Výjimka je pro zásobování a imobilní občany, kteří se pohybují po jednosměrném okruhu ve stejné výškové úrovni. Na náměstí jsou ponechány autobusové zastávky s průjezdem autobusů. Parkoviště architekti navrhují přesunout a zřídit třípatrový parkovací dům s možností vybudování obchodních prostor v přízemí.

Radniční dvorek

Plocha radničního dvorku bude zarovnána do jedné úrovně. Výškový rozdíl mezi úrovní dvorku a uličkou procházející věží bude překonán pomocí kamenné rampy s kamenným zábradlím. Dlažba dvorku navazuje na dlažbu dvou průchodů z náměstí. Na ploše dvorku bude zbudována pergola inspirovaná květy ornamentů. Pergola vytváří při pohledu z průchozí uličky stylizovanou královskou korunu. Popínavé rostliny, kterými je pergola porostlá, zároveň tvoří příjemné relaxační místo pro zaměstnance i návštěvníky radnice.

Divadelní ulice

Dvě úrovně Divadelní ulice jsou zachovány, ale nově jsou odděleny pomocí kamenného zábradlí. Navrhují zvážit možnost propojení Divadelní ulice s Denisovou ulicí průchodem v jednom ze dvou domů. Propojení ulice je žádoucí vzhledem k plánovanému přesunu vstupu do klatovských katakomb a vedlo by k zatraktivnění Divadelní ulice pro chůzi.

Od počátku října jsou jednotlivé návrhy vystaveny na chodbách bývalé jezuitské koleje.

Další návrh uveřejníme 10. listopadu.