I když nebyla účast tak velká jako loni, byli organizátoři spokojeni. „Řádí hodně chřipka, dokonce jsme měli i trochu problémy se zajištěním dostatečného počtu koledníků, a navíc panovalo mrazivé počasí, takže dorazila asi tak polovina lidí, než bylo loni. Ale i tak to bylo moc pěkné," řekla Deníku ředitelka Oblastní charity Sušice Marie Hrečínová Prodanová.

Na náměstí nemohli chybět ani koledníci,, které za město přivítala místostarostka Věra Marešová a kterým požehnal sušický farář Marek Donnerstag. A nechyběl ani bohatý program.

„Tři králové v podání Jany a Ladislava Březinových a Lukáše Plška bravurně přijeli na koních z jezdecké stáje Buršice, na cestu k živému betlému s dětmi ze ZŠ T. G. Masaryka svítil loučí světlonoš Matyáš Hrečín, krásné vánoční koledy pěl pěvecký sbor Svatobor, programem provázel s mikrofonem v ruce Radek Nakládal, kvalitu zvuku bedlivě střežil Pavel Brož, sto padesát porcí Levandulového šviháka nebo horkého nealko džusu rozlil věrný Luboš Frančík," poděkovala účinkujícím Hrečínová Prodanová.

Tříkrálové koledníky Oblastní charity Sušice bylo možné potkat nejen v Sušici a okolních vesnicích, ale třeba až na Kašperskohorsku. „Koledníků máme téměř stovku a chodí v celé oblasti působnosti Oblastní charity Sušice," vysvětlila Hrečínová Prodanová.