Páteční den otevřených dveří byl kromě veřejnosti určen zejména dětem ze základních škol, možným budoucím studentům gymnázia. „Páteční návštěvnost byla nad očekávání, škola doslova „praskala ve švech". Zájem byl velký, což nás těší," byl spokojen ředitel Gymnázia Sušice Ivan Kratochvíl.

Den otevřených dveří byl na programu i v sobotu, kdy si svou bývalou školu přišel prohlédnout například Alois Gotz ze Sušice. „Maturoval jsem tady v roce 1941. Chodím sem jako domů, jen se ten domov za tu dobu hodně změnil, ovšem k lepšímu. Škola se mi moc líbí," chválil Gotz. Na sobotní den otevřených dveří dorazil s manželkou a synem i Jiří Frýzek z Horažďovic. „Manželka tady učí, i když momentálně je na mateřské, tak jsme se přišli podívat. Možná v budoucnu, že by sem i syn chodil, i když teď je ještě malý, je mu teprve sedm let," řekl Deníku.

KONCERTY I DIVADLO

Součástí oslav byly i páteční koncert vážné hudby v podání absolventů, sobotní basketbalové setkání absolventů nebo závěrečná slavnostní akademie. „V programu akademie nechyběly koncert Sušického dětského sboru nebo historický exkurs školstvím na Sušicku v minulých sto deseti letech od našich bývalých žáků, historiků Jana Lhotáka a Adama Hanuse. Ve druhé polovině programu vystoupilo naše gymnaziální divadlo Bezejména," přiblížil slavnostní program Kratochvíl, který je sám absolventem sušického gymnázia. „Maturoval jsem v roce 1981 a měl jsem to štěstí, že se mi podařilo po absolvování vysoké školy a po základní vojenské službě nastoupit v roce 1988 opět na sušické gymnázium," smál se Kratochvíl.

Myšlenka na zřízení nižšího gymnázia v Sušici se zrodila už v roce 1879, roku 1904 ministerstvo ve Vídni rozhodlo o zřízení státní reálky v Sušici. V srpnu 1906 přišel do Sušice výnos ministerstva o zřízení státní reálky v Sušici s českou řečí vyučovací. Současně vznikly školy dvě – německá v Kašperských Horách a česká v Sušici. Slavnostní otevření sušické reálky se konalo 15. září 1906 a vyučovat se začalo 20. září. Současná budova byla otevřena v roce 1911. Na základě výnosu z roku 1920 se sušická reálka začala postupně měnit na gymnázium.

David Kojan