Zahájení se konalo na náměstí, kde se prezentovaly také jednotlivé diecéze a další organizace. Samozřejmě během poutě nechyběly různé přednášky pro všechny generace a mše.