V Dobrovského, Jiráskově a Plánické ulici město opravuje vodovodní přípojky, kanalizační šachty a částečně i kanalizační řad. „Úsek Plzeňská-Měchurova je hotov, Měchurova-Procházkova bude dokončen do 4. května, úsek Procházkova – Studentská je naplánován od 5. do 18. 5. Zároveň se dělají stavební úpravy přechodů pro chodce s jejich nasvícením, úpravy přejezdových vjezdů, a to dva v ulici Dobrovského a jeden do souběžné s Nuderovou ulicí.

Opravy chodníků v Plzeňské ulici v Klatovech.Zdroj: Deník / Daniela Loudová

Dále se provádí úpravy autobusových nástupišť a zálivů v Dobrovského ulici a Pod Poprdou, úpravy uličních vpustí a nakonec se odfrézují a přebalí parkovací plochy, kolmé stání v Dobrovského a Jiráskově ulici a podélné stání v Plánické ulici, současně s vozovkou v celé délce silnice druhé třídy od Plzeňské ulice až před okružku Pod Borem,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

UZAVŘENÍ

Od pondělí je v rámci zmiňovaných ulic uzavřen směr od Plánice. Jezdit se může pouze ve směru od Plzeňské ulice na Plánici, mimo autobusové dopravy, která jezdí v obou směrech. „Křížení komunikací se silnicí druhé třídy zůstanou průjezdné, čili k hotelu Rozvoj, s ulicemi Procházkova, Kličkova, Měchurova a podobně,“ poznamenal Kocfelda.

Opravy chodníků v Plzeňské ulici v Klatovech.Zdroj: Deník / Daniela Loudová

Termín prací je do 3. července. Předběžně je plánováno, že k frézování vozovky dojde v termínu 4. až 10. června, ložní vrstva bude položena 11. až 14. června a obrusná vrchní vrstva pak 18. až 22. června. Nakonec bude nastříkáno vodorovné dopravní značení. „Stavební práce budou probíhat po jednotlivých etapách s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti. Předpokládá se převážně částečné omezení provozu s případným svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu,“ sdělil za Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, která stavbu provádí, Jiří Velíšek.

Ilustrační foto.
Vykradl skřínku v krytém bazénu

CHODNÍKY

V plném proudu jsou také práce na náměstí, kde se opravují chodníky. „Zde jsme s pracemi v předstihu. Je hotová východní část, v současnosti se dodělává jižní část a začíná se pracovat na severní části. Nakonec se provede západní část a spolu s ní i úprava nástupiště autobusů ve středu náměstí,“ sdělil Kocfelda.

Chodníky včetně veřejného osvětlení město opravuje také v Plzeňské ulici, a to na obou stranách od sokolovny po Gorkého ulici. Uzavřena je také Niederleho ulice, kde se dělá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, následovat bude oprava plynovodu a nakonec bude položen asfalt. To samé se děje také v druhé části Lipové ulice.

Ford Mustang 5.0 V8 GT Fastback.
Ford Mustang je po modernizaci lepším autem. Duch Ameriky mu naštěstí zůstal