Steinova rodina pocházela z Nýrska a Hanušův otec, František Stein, zde se svým bratrem vlastnil továrnu na košile značky Rekord. V letech 1929 až 1933 byl předsedou židovské náboženské obce a patřil k významným občanům města.

Hanuš bydlel se svou rodinou ve vile č. p. 373, kterou postavil jeho otec, kde v současné době sídlí základní umělecká škola. „V roce 1938, po obsazení Sudet, uprchli Steinovi nejprve ke svým příbuzným do Klatov, po získání víz pak odjeli do Chile, kde Hanuš Stein vystudoval operní zpěv na Conservatorio National v Santiago de Chile. V letech 1966 až 1968 studoval na konzervatoři v Praze, dále zpěv bachovské hudby v Lipsku a alžbětinské hudby v Londýně. Po vojenském převratu v roce 1973 odešel do exilu do NDR, kde působil sedm let na Hochschule für Musik Hanns Eisler,“ uvedla místostarostka Nýrska Soňa Hladíková.

Počátkem 80. let se vrátil Stein do Chile, kde navázal na svou dřívější pedagogickou činnost na Universidad de Chile a stal se nejvýraznější a nejvýznamnější osobností představující českou hudbu na jejím území. S českou hudbou seznamuje posluchače také v Evropě a Severní Americe. V roce 2016 byl Stein za tuto celoživotní propagaci české hudby oceněn cenou Gratias agit, cenou za šíření dobrého jména České republiky v zahraniční. Oceněním pro něj bylo i pojmenování základní umělecké školy. „Moc si toho vážím, je to pro mě velká pocta,“ řekl se slzami v očích Hanuš.