Svojsíkův závod je klání družin skautů a skautek ve věku 11 – 15 let v rozmanitých disciplínách. Patří mezi ně typicky skautské dovednosti jako je znalost rostlin a zvěře, čtení v mapě a orientace v přírodě, práce se sekerou či pilou, tak i řešení krizových či praktických životních situací, jako je ošetření zraněného, vyhledávání na internetu či komunikace s cizincem. „Nedaleko Klatov se konalo postupové okresní kolo, do krajského kola postoupily družiny z Klatov a ze Sušice. Velké celostátní finále Svojsíkova závodu probíhá vždy na podzim a je vyvrcholením tradiční postupové soutěže, která se pořádá již od roku 1946. Cílem Svojsíkova závodu však není jen změření sil zúčastněných družin, ale hlavně podpora jejich fungování, spolupráce, obohacení oddílových programů a vedení k praktickému využití skautských dovedností. Celý závod je postaven na týmové spolupráci. Svojsíkův závod se koná každý lichý rok,“ uvedla za klatovské skauty Kateřina Vágnerová.

V roce, kdy není Svojsíkův závod, se koná Závod vlčat a světlušek, toho se účastní mladší skauti a skautky ve věku 7 – 11 let.

Rok 1946 byl vyhlášen jako „Svojsíkův rok“, proto i závod, při kterém si změřila svoji úroveň poválečná generace skautů a skautek, byl nazván Svojsíkův závod. Tehdy bylo rozhodnuto o dvouleté periodě tohoto závodu.