„Tento den organizujeme, aby se lidé dozvěděli o sociálních službách dříve, než je budou potřebovat. Cílem je informovanost občanů, kteří pak vědí, na koho se mohou obrátit. I z toho důvodu se tato akce koná přímo na náměstí. I lidé, kteří o této akci předem nevěděli, se tam mohli zastavit a dostat informace,“ sdělila ředitelka Sociálních služeb města Sušice Renata Vácová.

Na náměstí se prezentovali sušičtí poskytovatelé sociálních služeb i firmy, které poskytují zdravotní pomůcky pro seniory. Program zpestřili svým vystoupením například žáci ze Základní školy Hrádek u Sušice.