Mlýnský rybník v Hrádku je v katastrofickém stavu. Od druhé světové války rybník nebyl čištěn a dnes nánosy bahna místy převyšují i hladinu rybníka a ohrožují obyvatele domů pod hrází.

Několik let se rybník obec snažila získat do svého vlastnictví. Rybník o rozloze necelé dva hektary byl pod správou státu. Po osmiletém úsilí, v roce 2017, obec získala od Státního pozemkového úřadu nejen rybník, ale i přilehlé okolní území Blud v Hrádku. „Stát se o tuto vodní plochu nestaral, přes veškeré upozornění a žádosti nikdo tuto lokalitu z příslušného úřadu nenavštívil. Na obnovu celé této lokality byla vypracována studie „Zelené srdce Hrádku“. Nyní se souběžně připravuje projekt na odbahnění a obnovu rybníka a projekt revitalizace doprovodné zeleně a parku Blud,“ řekl starosta Hrádku Josef Kutil.

OBEC NEMŮŽE SEHNAT POVOLENÍ NA OPRAVU

Bohužel obec naráží stále na překážky. Jednou z nich je získání povolení ze strany ekologů. Žije tam určitý druh ropuchy, proto zatím obec nemůže přistoupit k obnově území. Rybník, který zachycuje během vydatnějších dešťů vodu z nedaleké říčky Ostružná má hráz v havarijním stavu. Je proto velké riziko jejího protrhnutí. Tím by se dostaly do bezprostředního nebezpečí obyvatelé domů, kteří pod rybníkem žijí. Pokud by k tomuto došlo, byli by zaveleni nánosem bahna z rybníku. „Celou dobu hledáme řešení a vedeme s příslušnými orgány jednání. Vzhledem k dlouholetému neudržování celého území státem bude obnova velmi náročná. Již jsme museli přikročit k značnému vykácení starých stromů. Při dendrologickém průzkumu se zjistilo, že byly v havarijním stavu a z bezpečnostních důvodů musely být pokáceny. Funkčnost rybníka je přitom velmi důležitá nejen jako zásobárna vody, ale i z požárního hlediska. Z naší strany je opravdu velký zájem o řešení tohoto problému,“ dodal starosta.

Vzhledem k tomu, že se rybník nachází v centru obce a navazuje na areál zámku, má velký význam a je častým cílem vycházek místních i návštěvníků obce. Za letních veder není zanedbatelná ani jeho funkce udržování příznivého klima v obci. ,,Je třeba si uvědomit, že rybník je nedílnou součástí obce, vždy plnil funkci užitkovou a akumulační ve vztahu k vodě. Není možné uprostřed osídlené části nechat mokřad. Myšlenky, že se rybník má nechat zabahněný, aby zvítězila ochrana přírody nad užitkovostí a bezpečností, jsou úplně špatné,“ řekl majitel zámku Pavel Lejsek.