„Ve spolupráci se zvoníky jsme na pátek připravili tři prohlídky. Zvoníci návštěvníkům u zvonu poví něco o jeho minulosti i o tom, jak se zvoní, a já jsem si připravil povídání o historii,“ uvedl klatovský místostarosta a místopředseda Klubu přátel Klatovska Martin Kříž s tím, že další akce by měla být na podzim. „Ve spolupráci s knihovnou bychom chtěli udělat večer věnovaný Černé věži, kde bychom například promítli historické pohledy na věž,“ dodal Kříž.