„Kolikátý to byl ročník, už bohužel asi nikdo nedá dohromady. Vzpomínám na dětské dny do roku 2012, ale dál nevím. Jako organizátorka jsem byla zapojena nyní do čtvrtého. Letos byl na téma kouzel a čar. Magický les měl přibližně dva kilometry dlouhou trasu, na které děti měly za úkol například házet míčky nebo kouzlit s hůlkou. Každý rok se snažíme měnit téma, i když už nám pomalu docházejí nápady," řekla Deníku za organizátory Kateřina Kacerovská, jednatelka házenkářů Sokola.

Letos na dětském dni byla navíc možnost svezení se v bryčce tažené norickým hřebcem ze stáje Petra Procházky a celé odpoledne zakončilo vystoupení „Norik show" Petra Procházky ml. s tímto hřebcem. „Účast byla veliká, až skoro nečekaná. Dětí, které absolvovaly trasu, bylo 123. S akcí jsem spokojená, i když jako každý rok se vyskytly drobné komplikace, ale díky týmu lidí, kteří s akcí pomáhali, se vše zvládlo. Tímto bych jim chtěla poděkovat za spolupráci," zakončila Kacerovská.