Na základní školu T. G. M. přišlo poprvé usednout do lavic a okusit trému před tabulí 45 dětí. „Budeme otevírat dvě první třídy a počítáme s šesti odklady. Řekl bych, že děti byly výborně připravené. Bylo vidět, že se s nimi rodiče i učitelky ve školkách učí a připravují je. U nás také mají možnost navštěvovat školičku pro předškoláky," uvedl ředitel ZŠ T. G. M. Richard Smola.

Školičku navštěvovala i dcera Petry Jahodové. „Myslím si, že paní učitelky odvedly dobrou práci. Řekla bych, že zvládá všechno, co se po ní u zápisu chtělo. Trochu se obáváme nástupu do školy, ale máme ještě dvě starší děti, tak si myslím, že to zvládneme. Sice se moc do školy netěší, jelikož leccos slyší od sourozenců, ale snad to bude v pořádku," řekla Jahodová.

Více dětí zavítalo na základní školu v Lerchově ulici. „Přišlo 101 předškoláků. V září u nás otevřeme tři třídy, do kterých rozdělíme 90 dětí, ostatní budou mít odklad. Všechny byly připravené, jen bych řekl, že je hodně vidět, že se obecně v rodinách málo čte a mluví," poznamenal ředitel „Lerchovky" Čestmír Kříž.

V obou školách musely děti ukázat, co vše se naučily. „Zkoušíme barvy, základní počítání od jedné do pěti, slovní zásobu, zkoumáme, zda mají nějakou vadu řeči. Musí nám namalovat obrázek, odvyprávět pohádku podle obrázků," řekla učitelka Zdeňka Šímová, která se účastnila zápisů na škole T. G. M.

Mimo jiného byli předškoláci zkoušeni i z toho, zda znají členy své rodiny, kdo je z nich nejstarší, dále skládali rozstříhané obrázky, zkoušeli slabikovat a podobně. Většina si s úkoly poradila.