Bude muset být ale pokácena, jelikož jde o strom, jehož fyziologické stáří již překročilo hranici životnosti a je nebezpečná.

„V předchozích letech město Klatovy na tomto stromě provedlo několik výchovných zákroků k jeho záchraně. V říjnu 2016 byl proveden sesazovací řez koruny v rozsahu cca 40 %. Na zásah strom zareagoval pozitivně a v současné době je koruna obrostlá sekundárními výhony. Bohužel, při bližší kontrole provedené odbornou firmou BAOBAB 30. května byl zjištěn nebezpečný havarijní stav tohoto stromu,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí klatovské radnice Libor Hošek.

Ve zprávě z kontroly zaznělo například, že strom je silně napaden houbou, má několik vyhnilých děr do centrální dutiny, v roce 2018 se odlomila silná větev, na zlomu není patrná žádná zbytková stěna nezasaženého dřeva a dále provozní bezpečnost stromu je vzhledem ke stavu stromu a charakteru lokality na kritické úrovni, strom vážně ohrožuje své okolí. „Na základě těchto a dalších argumentů se město rozhodlo strom odstranit a na jeho místě vysadit nový, který věříme, že za několik let naši „starou“ vrbu plně nahradí. Bezpečnost všech spoluobčanů a návštěvníků Klatov, kteří se pohybují v lokalitě v těsné blízkosti stromu, je prioritou,“ dodal Hošek.

Odstranění stromu je plánováno v nejbližších dvou týdnech.