Deska je umístěna na pačejovské škole, kterou Hanuš navštěvoval. „Nedělní odpoledne rámovala řada průvodních akcí, například příjezd „kolony vítězství" – „Přátelé 4. brigády Prácheňsko" – ve vojenských historických vozidlech a dobových uniformách nebo výstava mapující život Zdeňka Hanuše," uvedl pačejovský místostarosta Tomáš Cihlář.

David Kojan