„Máme zde vybudované tři naučné stezky. První byla Farmářská, druhá Dolování zlata a třetí Vlčí jámy. Tyto stezky v podstatě směřovaly k západu od Petrovic. Byla zde lokalita, kde se rýžovalo zlato, proto náš kronikář pan Koudelka měl kdysi myšlenku, že by se tady dalo něco udělat. Tuto myšlenku po něm převzal pan Koura, který je duchovním otcem naučné stezky rýžování zlata," informoval starosta Petrovic Karel Ruda.

Projekt byl financován z dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. „Náklady na projekt činily 24 383 €.  Dostali jsme dotaci ve výši 85%, čili  20 725 €. Zbylou částku jsme hradili z vlastních prostředků," uvedl starosta.

Součástí stezky je sedm zastavení. První zastavení je na návsi v Petrovicích, druhé Na Mýtě, třetí je v Jamech, kde je popisováno, jak se tam rýžovalo zlato. Dodnes jsou tam hrůbata, která při rýžování vznikla. Pokračuje se na Trsice a Chamutice, kde jsou památné lípy a kde je nejkrásnější výhled na Petrovice. Dále po stezce dojdete na bývalý hrádek Hrnčíř, o kterém se předpokládá, že byl strážným hrádkem na stezce, která tam kdysi vedla a která navazovala na Soumarskou cestu. Dále stezka vede do Kojšic, kde býval zámeček, který je už nyní v havarijním stavu. Poté pokračuje na Jiřičnou, kde je tvrz Hrnčíř, která je pojmenována po hrádečku Hrnčíř. Na závěr přijdete k lipám a dojdete zpět na náves v Petrovicích, kde stezka končí.

Účastníci vycházky prošli celou trasu. Na stanovišti v Chamuticích bylo připraveno teplé občerstvení, lidé si opekli vuřty a po odpočinku vyrazili dále do Kojšic a Jiřičné a pak zpět do Petrovic.