V režii Obecního úřadu Pačejov byl připraven na neděli 28. října bohatý celodenní program v jednotlivých obcích. Odstartoval již v 10 hodin ve Strážovicích a závěr patřil slavnostnímu hudebnímu ohňostroji v 19 hodin.

Déšť, sníh a zima byly jistě krajně nepříjemné, ale nezabránily velice slušné divácké účasti z řad našich spoluobčanů a dalších hostů. To bylo tou největší odměnou a zadostiučiněním organizátorům celé akce.

Na programu oslav bylo mimo jiné i sázení lip svobody v jednotlivých obcích, pietní akt položení věnce u pomníku padlých ve Velešicích a v Pačejově vsi, kulturní program u pomníku padlých z 1. světové války, ukázka výcviku z 1. světové války v podání členů 35. čsl. střeleckého pluku, pěvecká vystoupení dětského sboru žáků ZŠ Pačejov a souboru Šikbaby, slavnostní projev starosty obce Jana Vavřičky, pietní vzpomínka na legionáře z našich obcí, čestná salva, slavnostní křest publikace „100 let republiky na Pačejovsku“, vzpomínkový akt u lípy u zdravotního střediska, slavnostní skautský slib u táborového ohně, společenský večer s hudbou Švitorka a již vzpomenutý velký hudební ohňostroj na závěr oslav, o kterých lze bez nadsázky říci, že se vydařily.

Poděkování patří všem, kteří se o jejich důstojný průběh zasloužili. 

Tomáš Cihlář