V Podhůrecké ulici je plánována rekonstrukce plynovodu, vodovodu, veřejného osvětlení, vozovky a chodníků v úseku od Domažlické ulice až po areál mateřské školy. Od středy se počítá s uzavírkou úseků Harantovy a Domažlické ulice a od Voříškovy ulice k mateřské škole. „Stavba bude provedena za úplné uzavírky zmíněných komunikací. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Křižovatky s ulicemi Kryštofa Haranta, Voříškova, Tolstého a Máchova budou průjezdné,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Po dobu uzavírky, od 21. srpna do 9. října bude změněna také trasa městské hromadné dopravy, zrušena bude obslužnost autobusové zastávky Klatovy, Podhůrecká pod stadionem, Klatovy, Zahradní a Klatovy, u Škodovky. Náhradní zastávka bude zřízena ve Voříškově ulici.

Do stejného termínu, čili 15. října, jsou naplánovány také práce v Kollárově ulici, kde jde o kompletní rekonstrukci vodovodů, kanalizace, silnice včetně chodníků a veřejného osvětlení. Práce už začaly také na opačné straně Plzeňské ulice, v ulici Maxima Gorkého. Tam bude díky stavebním úpravám zvýšen počet parkovacích stání a mělo by dojít také k výraznému zlepšení dodržování průjezdních rychlostí, zvýšení bezpečnosti dopravy a pěších, zlepšení plynulosti dopravy a odvodnění celého prostoru komunikace.