Přehled důležitých okamžiků Národního parku Šumava:
20.3. 1991 – Vyhlášení Národního parku Šumava
1992 – Nový zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114
1993 – Převod státních a vojenských lesů do vlastnictví Správy NP Šumava
1995 – Nová zonace Národního parku Šumava (zmenšení a rozdrobení I. zón na 135 lokalit)
1999 - Blokáda těžby v Trojmezenském pralese – vedla k zastavení kácení v tomto pralese
2007 – Orkán Kyrill a zvětšení bezzásahových ploch na více než 23% území NP Šumava
2011 – Blokáda těžby v lokalitě Na Ztraceném/Ptačím potoce na Modravsku – vedla k zastavení zásahů v této lokalitě
1.6. 2017 – Vešla v platnost novela zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114, která uvádí, že na většině území národních parků mají převažovat pouze přírodní procesy
1.3. 2020 – Vyhlášena nová zonace NP Šumava
Zdroj: NP Šumava

Od té doby budí emoce a ne všichni budou 30 let jeho existence slavit. Na jednu stranu je park chválen za ochranu přírody, na druhou stranu je často kritizován, zejména za přístup k boji s kůrovcem, za špatnou komunikace se šumavskými obcemi či za zbytečné omezování turistů, hodně známá je např. causa přechodu Modrý Sloup, o jehož otevření již roky marně usiluje i známý Šumavan Emil Kintzl.

„Národní park Šumava je jedním z klenotů České republiky, o tom není pochyb, a třicet let jeho existence ukazuje, že si v České republice dokážeme vážit hodnoty chráněných území. A také, že jsme schopni dostát potřebám moderní ochrany přírody, tedy zajistit prostor pro přírodní procesy a přitom park neuzavřít před veřejností. I proto jsme v roce 2017 nastavili v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny nový režim národních parků,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává, že díky tomu vzniklo nové členění parku podle cílů ochrany a stavu ekosystémů, která stanoví jasná pravidla pro rozvoj obcí i ochranu jednotlivých částí území na dlouho dobu dopředu. „Důležité je, že se na něm dokázali shodnout zástupci ochranářů, velké většiny místních obyvatel i podnikatelů. Nebudu zastírat, že Šumava je i moje srdcovka, která mne vždycky dokáže nabít svojí úžasnou energií. A jsem moc rád, že jsme nakonec našli společnou řeč při ochraně tohoto nádherného kusu přírody,“ uvádí Brabec.

Hádky politiků

„Národní park Šumava za 30 let ušel opravdu velmi dlouhou cestu. Byly to tři dekády plné zvratů, konfliktů, bojů, ale také radostí, úžasných objevů, šťastných návratů, vítezství přírody. Bylo to 30 let, které určitě není možné nazvat slovem nuda,“ doplňuje ho ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. Sám přiznává, že NP Šumava budí vášně jak mezi obyčejnými lidmi, návštěvníky, odborníky, tak hlavně politiky. Žádný jiný národní park v České republice nebyl tak zpolitizován, jako právě ten šumavský. Za vše hovoří počet deseti ředitelů, kteří se vystřídali ve vedení NP Šumava. Každá výměna ředitele zpravidla znamenala i jiný přístup k ochraně přírody, k pohledu na bezzásahovost. Měnil se i přístup spolupráce s regionem a sousedním Národním parkem Bavorský les. Řešila se spousta projektů, některé úspěšné, jiné zapadly.

Příroda ukázala sílu

„Nic z toho ale nezastíní sílu přírody, která nám na území NP Šumava ukazuje, co umí. A že od člověka žádnou pomoc nepotřebuje. Přímo ukázkovým příkladem je obnova šumavských lesů. Laická veřejnost i část té odborné si myslela, že se po kůrovcové gradaci v oblasti Březníku v 90. letech, les sám nezmladí. Podobné obavy panovaly i po orkánu Kyrill v roce 2007. Jenže přirozená obnova lesů, které jsou navíc teď obohacené o velmi důležité tlející dřevo, funguje i bez intervence člověka,“ vysvětluje Hubený.

Na Šumavě se usadil rys či vlk

Díky národnímu parku jsme podle Hubeného svědky mnohých objevů, návratů již dávno zmizelých druhů živočichů, hub a rostlin. Podařilo se navrátit a udržet i některé dávno vyhubené živočichy zpět do přírody – například rysa ostrovida nebo puštíka bělavého. Díky náročné ochraně se daří mnohým dalším ohroženým živočichům, jako tetřevu hlušci – Šumava je pravděpodobně jediným místem střední a západní Evropy, kde existuje životaschopná populace. Stále tu žije velmi ohrožený tetřívek obecný a daří se tu sokolu stěhovavému, který byl před více než třiceti lety na pokraji vyhynutí. Přišel a usadil se tu bobr evropský, vlk obecný nebo jeřáb popelavý.

„Díky cíleným zásahům se správa parku snaží udržet i druhovou pestrost, především na plochách druhotného bezlesí, převážně na loukách. Díky tomu se podařilo zachránit některé druhy rostlin, jako například rozchodník huňatý, a udržovat cenné biotopy pro šumavské klenoty, například pro hořec panonský, hořeček mnohotvarý-český nebo tetřívka obecného“ říká náměstek ředitele Správy NP Šumava pro oblast ochrany přírody Martin Starý. „Od devadesátých let správa parku intenzivně pracuje na obnově mokřadů a malých vodních toků. Aktuálně probíhající projekt Life for Mires, tedy Život pro mokřady, podpořený z evropského programu LIFE, díky němuž se obnoví přes 2000 hektarů mokřadů, nemá v České republice obdoby,“ dodává.

Turistická infrastruktura

Území Národního parku Šumava bylo před jeho vznikem velmi omezeně přístupné. Téměř 60% území pokrýval vojenský prostor a hraniční pásmo, tzv. železná opona. Po její likvidaci v roce 1990 proto na Šumavě zásadně chyběla jakákoli turistická infrastruktura. Bylo nutné proznačit turistické trasy, cyklotrasy, postavit informační centra. V průběhu třiceti let Správa NP Šumava vybudovala také návštěvnická centra, střediska environmentální výchovy. Vznikla síť pestré návštěvnické infrastruktury, od cyklostezek, rozhlednu i vyhlídky, přes nouzová nocoviště, ubytovny, turistické přístřešky až po stovky edukativních informačních panelů rozmístěných v terénu a kilometry poválkových chodníků, které turisty dovedou do těch nejkrásnějších míst šumavských rašelinišť. Část turistické infrastruktury je připravována tak, aby byla přátelská i pro hendikepované návštěvníky.

„Za dobu existence Národního parku Šumava jsme připravili desítky tisíc programů pro veřejnost. Mezi ty nejúspěšnější určitě patří Splouvání Vltavy, Průvodci divočinou, možnost výletů na sněžnicích, nebo nejrůznější tematické, komentované vycházky za šumavskou přírodou,“ vyjmenovává mluvčí parku Jan Dvořák. K tomu, aby všechny tyhle věci mohly fungovat, byla podle něj nezbytná široká podpora a spolupráce s obcemi národního parku a s Regionální rozvojovou agenturou ve Staších, která podporuje národní park i Biosférickou rezervaci Šumava od svého založení.

Vrcholem oslav má být akce na Rokytě, zazpívá Dusilová

Správa NP Šumava pro letošní rok chystá řadu speciálních programů a soutěží vztahující se k oslavám třiceti let. Už na letní sezónu bude připravená speciální výstava mapující tři dekády národního parku, chystá se 30 exkluzivních komentovaných vycházek se širokou plejádou odborníků a znalců Šumavy. Ve výrobě jsou již speciální edice nejrůznějších praktických věcí a oblečení s motivem Šumavy, nebo nová kniha mapující právě 30 let existence NP Šumava.

Hlavním vrcholem bude Den Národního parku Šumava na Rokytě v sobotu 17. července. Bude to zajímavým programem nabitý den, o jehož završení se postará zpěvačka Lenka Dusilová. „Jen doufáme, že nám tyto plány povolí situace spojená s koronavirovou krizí. Bude to totiž dárek vám všem, kteří milujete Šumavu a respektujete přírodu,“ uzavírá Hubený.