Společnému cvičení hasičů  předcházela  návštěva malých  nýrských hasičů přímo v hasičské zbrojnici v obci Neukirchen. „Výlet dětí byl organizován tajně a nikdo z dětí netušil, kam se jede. K velkému úžasu a překvapení dětí jsme dojeli před zbrojnici v Neukirchenu. Tam byli děti přivítány velitelem Wernerem Bartlem  a postupně provázeny celým objektem hasičů," sdělil Roman Liebzeit, který jel s nýrskými hasiči jako tlumočník.

Zajímalo je vše

Děti si prohlížely veškeré vybavení, od dispečinkové místnosti s alarmem až po prohlídku historické stříkačky na ruční ovládání. Prohlídka moderních zásahových vozidel s možností si vše osahat probudila u dětí nebývalý zájem a postupně za volantem hasičské cisterny sedělo každé dítě s pocitem opravdového hasiče. „Děti se zajímaly o vyprošťovací techniku i o speciální hasicí přístroje, které se nevidí každý den. Velitelem   Bartlem nám byla představena práce dětských hasičů v Neukirchenu včetně ukázky dětských uniforem. Činnost a náplň práce dětských hasičů je obdobná jako u nás jen s tím rozdílem, že v Německu mohou děti navštěvovat hasičský kroužek až od 12 let. V tom máme bezesporu velkou výhodu, když si naši  hasiči mohou vychovávat svůj dorost," uvedl Liebzeit.

Perličkou dětského hasičského dne byla jízda v koši vysokozdvižného žebříku. Za asistence dospělého si každý malý hasič prohlédl Neukirchen z výše 11 m. Děti jásaly, byl to pro ně obrovský zážitek.

Hořelo středisko

Druhý den patřil dospělým hasičům. „Pro společnou akci v Nýrsku se naplánovalo simulované zapálení bývalého  zdravotního střediska , včetně evakuace ohrožených osob. Přípravy na společné cvičení  trvaly již delší dobu. Bylo potřebné vše řádně naplánovat a společnými česko-německými silami uhasit objekt a zachránit lidi," informoval Liebzeit.

Čas alarmu byl stanoven na 9.15 hodin. S předstihem čekali neukirchenští hasiči kousek před Nýrskem a po zaznění  alarmu vyjeli za doprovodu houkaček přímo k hořícímu objektu. „Kolemjdoucí pokukovali, co se děje. Slyšeli jiný zvuk houkačky a k tomu ještě německá zásahová vozidla projížděla středem města. Vše probíhalo dle přesně naplánovaného scénáře. Na místě zasahovali již nýrští hasiči. Část hasila simulovaný požár a druhá část zachraňovala lékaře ze zadýmovaných prostor.Vše bylo jako při skutečném požáru, nasazené kyslíkové masky a skutečné hledání pohřešovaných osob," popsal Liebzeit.

Hasiči z Neukirchenu byli přesně instruováni, co mají dělat. Jejich úkol spočíval v příjezdu k budově, vysunutí  vysokozdvižného jedenáctimetrového žebříku a zachraňování lidí z hořící střechy. Druhou částí jejich úkolu bylo natažení  hadicového  spojení od budovy střediska až k hydrantu v délce 200 metrů.

Vše pod kontrolou

„Z okolních domů obhlížela dění spousta lidí, takováto podívaná v Nýrsku ještě nebyla. Zima byla nepříjemná, ale na to nikdo nehleděl. Prvořadým úkolem bylo zachránit lidi a uhasit oheň. Společnými silami byl simulovaný oheň zkrocen, včetně nalezení pohřešovaných lékařů. Během necelé hodiny bylo vše pod kontrolou a velitel nýrských hasičů Milan Václavovič ukončil cvičení jako úspěšně provedené," zhodnotil Liebzeit.

Příští cvičení bude v Neukirchenu

Všichni hasiči se poté přesunuli do nýrské „hasičárny" k vyhodnocení akce. Probraly se jednotlivé části celého cvičení s vyhodnocením, kde je třeba něco zlepšit a jak ještě efektivněji propojit společný zásah. „Všichni vyhodnotili a ocenili vzájemnou spolupráci jako velmi dobrou, s tím, že nikdo neví, kdy bude pomoc potřebovat. Příští cvičení bude  v Neukirchenu. Spolupráce nýrských hasičů a hasičů z Neukirchenu  je již dlouholetá, všichni se osobně znají  a tak to má být. Ochota a pomoc při záchraně lidských životů nezná hranice," dodal na závěr Liebzeit.