„Akce je zaměřená na ochranu obyvatelstva, krizové řízení a mimořádné situace. Je zde představena spousta záchranných složek – profesionální hasiči, dobrovolní hasiči či zástupci Českého červeného kříže. Jde zde postaven stan nouzového přežití, protiplynový kontejner, stan s kouřem a mnoho techniky, kterou hasiči přivezli. Lidé během odpoledne vyplňovali test, na jehož otázky získali odpovědi při procházení jednotlivých stanovišť. Na závěr mohli získat zajímavé ceny,“ řekla ze pořádající kašperskohorské hasiče Tereza Havlová Tymichová.

Účelem akce bylo především seznámit návštěvníky s ochranou obyvatelstva, protože nejde o zcela propagovanou činnost. „Když se řekne hasiči, tak si většina vybaví nehody, požáry, polomy. Málo se ale ví, že hasiči spolupracují i při krizových situacích, kde je potřeba dekontaminace obyvatelstva, techniky a podobně. Je potřeba seznamovat lidi i s tím, co dělat, když nastane nenadálá situace, jak si například připravit evakuační zavazadlo, jak se připravit k evakuaci,“ sdělila Tymichová.

Kromě stanovišť byly během odpoledne k vidění i různé ukázky.

Noc s Andersenem v Sušici.
FOTOGALERIE: Už podesáté přespaly děti v družině v „Lerchovce“