„Na této akci míváme standardně přes sto protagonistů. To znamená, že je tu 120 až 130 lidí, kteří jsou rozprostřeni na hradě či v ležení a různě participují na ukázkách, ať již jsou to ukázky života šlechty, řemeslníků, rolníků,“ uvedl velhartický kastelán Petr Mejstřík, který si pochvaloval i účast. „V sobotu přišlo zhruba sedm set návštěvníků, podobné to bylo i v neděli, což je optimální, neboť hrad není přesycen, takže lidé si to užijí, a přitom už je zájem poměrně slušný,“ dodal Mejstřík.

Mezi těmi, kteří příchozí seznamovali se životem ve středověku, byl i Vojtěch Plachý z Via Boemia. „Pečeme tu pšeničko-žitné placky, tzv. calty, které lidem nabízíme na sladko s povidly nebo na slano se sádlem a česnekem,“ řekl Deníku Plachý, který měl s caltami úspěch, návštěvníkům chutnaly.