Letošního ročníku se účastnila družstva z Horažďovic, Železné Rudy, Kolince, Běšin a Plánické Klatovy. Soutěžilo devět pětičlenných družstev v poskytnutí první pomoci. Na třech praktických stanovištích měli soutěžící nasimulovaná různá poranění. Úkolem bylo rozpoznat, o jaké zranění jde a následně jej správně ošetřit. Jedno ze stanovišť bylo na obvazovou techniku, na dalším museli zajistit přepravu raněných osob. Vítězné družstvo postoupilo na krajskou soutěž, která bude v červnu. Odtud mohou postoupit na republikovou soutěž.

Vítězně z tohoto okresního kola vyšla družstva ze Železné Rudy a to jak na I. , tak i na II. stupni. Na dalších místech se na I. stupni umístila družstva Plánická Klatovy a Horažďovice Komenského. Na II.stupni se jako druhé umístilo seskupení z Horažďovic a za nimi Plánická Klatovy..

,,V soutěži byl vidět rozdíl mezi těmi družstvy, které navštěvují zdravotnický kroužek a které ne. Tradičně panoval mezi rivaly ze Železné Rudy a Plánické Klatovy velký boj. Je škoda, že nám nepřálo počasí,“ řekl ředitel pobočky Českého červeného kříže Jiří Böhm.

Z varny ve Vřeskovicích, zásah protidrogového oddělení Generálního ředitelství cel
Drogoví dealeři jsou ve vězení, s nimi i syn filmaře