„Letos měla soutěž poměrně hojné zastoupení. Vedle tradičních účastníků z Plánice a dalších míst jsme tu měli děti i ze tří škol z Klatov, což nikdy v minulosti nebylo," říká předseda okresního sdružení Českého svazu zahrádkářů v Klatovech Josef Novotný.

Okresního kola se letos zúčastnilo devět soutěžících v kategorii mladších žáků a dvanáct soutěžících v kategorii starších žáků.

„Soutěží se pravidelně ve dvou disciplínách, a to ve vědomostním testu, který má čtyřicet otázek – tento test obsahuje učivo ze základní školy, takže tam není nic, co by děti neznaly a nebo neměly vědět, a druhou částí soutěže je poznávací test, ve kterém soutěžící poznávají 41 vzorků rostlin," popisuje soutěž předseda pořádající organizace. Podle něho si v soutěžích vedou lépe děti z venkovských a nebo malých škol, které mají k přírodě blíže než děti z města. V letošním ročníku si nejlépe vedla v kategorii mladších žáků Eva Křížová ze ZŠ Klatovy v Čapkově ul., a v kategorii starších žáků vyhrála Lenka Majerová ze ZŠ a MŠ Plánice.