Lidé z Klatov a integrovaných obcí už nebudou muset jezdit s odpadem ke hřbitovu, kde se často tvořily fronty a odpad museli někdy těžce zvedat do kontejnerů. Od úterý 18. června je v Klatovech v provozu nový sběrný dvůr v areálu bývalého Taroka s větší kapacitou a nájezdovou rampou.

Nový sběrný dvůr v ulici Dr. Sedláka se začal stavět v dubnu v roce 2012 a jeho kolaudace byla koncem dubna 2013. „Starý sběrný dvůr fungoval na licenci vydanou před mnoha lety, která byla platná do roku 2019. Tím se dávala Klatovům šance vybudovat odpovídající zařízení a také na odpovídajícím místě. Tím, že se nám před mnoha lety podařilo získat objekt bývalého Taroka, vytvořili jsme prostor pro vznik nového sběrného dvora. Kdybychom ho měli dělat pouze z vlastních zdrojů, tak bychom pravděpodobně ještě několik let využívali ten u hřbitova," uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr a pokračoval: „Evropská dotace využita tímto směrem si myslím, že má svoje opodstatnění, svůj význam. Podařilo se nám vybudovat nový sběrný dvůr o úplně jiné kapacitě, o úplně jiné kvalitě a zároveň vyřešit parkování u hřbitova. Tam se rozšíří počet míst pro návštěvníky. Také si myslím, že sběrný dvůr těsně za zdmi hřbitova nebyl příliš důstojný, proto jsme se i z pohledu etického dopracovali k tomuto řešení."

Stavbu se podařilo dokončit včas, i když byly různé překážky. „Domnívám se, že i když jsme měli drobné problémy kvůli počasí, tak se nám podařilo je vyřešit zdárně, i nějaké technické problémy. Myslím, že dílo bude splňovat to, co je očekáváno," uvedl jednatel společnosti Silnice Nepomuk s r. o., Josef Skala.

V novém sběrném dvoře jsou zpevněny všechny povrchy, je postavena vrátnice, upravena mostní váha, budova je i prodloužena tak, že jsou kontejnery i rampa zastřešené. Celý projekt vyšel cca na 20 milionů korun. „Cena stavby je 17,5 milionu korun včetně DPH, kromě toho jsme pořídili kolový nakladač, jehož cena je 1,7 milionu korun včetně DPH, veškeré zařízení vyšlo na 1,7 milionu korun. Získali jsme na to dotaci ve výši 14,8 milionu korun z Operačního programu životního prostředí. To, co nás těší, je, že se nám podařilo vysoutěžit dobré ceny, například předpokládané náklady na stavební práce byly 27 milionů bez DPH, a realita je 14,5 milionu. Stejně tak se nám podařilo ušetřit na nakladači, kde jsme počítali s částkou 2,6 milionu bez DPH, u zařízení nebyl rozdíl tak velký," vyčíslil místostarosta Klatov Václav Chroust. Podle něj jde pravděpodobně o největší sběrný dvůr na území Plzeňského kraje.

Stejně jako pod hřbitovem slouží nový sběrný dvůr zdarma a je určen pro občany Klatov a integrovaných obcí. Provozní doba zůstává stejná jako pod hřbitovem. „Stávající sběrný dvůr bude fungovat nejpozději do 30. června. Bude zde daleko příznivější prostor, je tady udělána nájezdová rampa, takže bude pro lidi snazší odpad dávat do kontejnerů z vyšší pozice, protože to nebudou muset zvedat. Momentálně tady máme 17 kontejnerů a v rámci provozu je možné další přikupovat," sdělil o novém dvoru jednatel Odpadového hospodářství Klatovy Vladimír Král.