Za ta léta prý prošlo touto školou téměř deset tisíc studentů.

Oslava, která byla spojena se dnem otevřených dveří, se konala ve velkém stylu. Na nádvoří školy byla pravá česká zabijačka, nechyběla selská jízda Jana Žižky z Trocnova s koňmi, kočáry a žáky školy, která prošla městem, ale ani ukázky dovedností studentů studijních a učebních oborů.

„Naše škola byla otevřena široké veřejnosti. Všichni, kdo projevili zájem, si ji mohli prohlédnout téměř od sklepa až po půdu. Mohli si prohlédnout učebny, ale i naši školní restauraci, kuchyni, pekárnu a cukrárnu a nakoupit něco z výrobků studentů. Nechyběla ani přednáška o jedné z významných osobností naší školy Františku Machníkovi," informoval ředitel školy Vladislav Smolík.

Ve škole se křtila i nová publikace mapující 140 let školy, jejímž autorem je bývalý absolvent Martin Kříž.

Do školy se během oslav přijela podívat i celá řada osobností, hostů, ale i bývalých žáků. Mezi nimi nechyběl ani Vladislav Třeška, který byl v letech 1982 – 1985 ministrem zemědělství.

„Kdykoliv sem přijdu, tak hned musím vzpomínat. I když je to už 60 let, co jsem tady maturoval, pořád vím, kde jsme měli třídu, kde jsem seděl v lavici. Mám na léta strávená v této škole opravdu jen ty nejlepší vzpomínky," dodal Třeška.

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech sice patří mezi nejstarší školy ve městě, ale stále přichází s bohatou nabídkou oborů, o které je mezi studenty dlouhodobě zájem. „Byli jsme mile překvapeni zájmem veřejnosti o naše oslavy i bohatý program. Myslím, že naše akce splnila své očekávání přiblížit školu více veřejnosti," dodal ředitel.