Otevřeli zde interaktivní dílnu, kde je naopak osobní kontakt s exponáty žádoucí. Lidé si zde mohou vyzkoušet dávná řemesla.

„Lidé si v dílně mohou vyzkoušet tkaní, výrobu lžiček ze dřeva na stolici, které se říká dědek, dále paličkování, kramplování a předení vlny na kolovrátku. Návštěvníci si mohou interaktivní dílnu vyzkoušet i na počítači,“ vyjmenovala nabídku dílny pracovnice muzea Kateřina Červená.

Nejtěžší bylo pro pracovníky muzea zajistit do interaktivní dílny „Návrat k tradicím“ fungující stav. „Nalezli jsme ho nakonec v Katovicích, horší to ale bylo s jeho zprovozněním, neboť je z poloviny 19. století. Krample a dědek na vyřezávání jsou z muzejních sbírek. Jsou ale tak bytelné, že je nikdo nemůže poškodit. Kolovrátek a nábytek jsou nové,“ popsala způsob vybavení ředitelka muzeu Hana Smetanová. Dodala, že na projektu interaktivní dílny se začalo pracovat zhruba před rokem, a celý projekt vyšel na 630 tisíc korun. Evropská unie hradí 90 procent nákladů, zbytek financuje muzeum.

Jako první si po vernisáži prohlédla interaktivní dílnu Božena Barochová z Neprochov. „Líbí se mi stav, protože i když je mi fůra let, tak jsem ho ještě neviděla. Další věci ale znám, maminka doma předla. Je moc dobře, že se takový projekt uskutečnil, vždyť děti něco takového vůbec neznají,“ pochvalovala si návštěvnice.

Dílna bude v muzeu otevřena celoročně.

Tři výstavy

Kromě interaktivní dílny byly v horažďovickém muzeu při vernisáži zahájeny i tři výstavy – „Loutky a loutkáři“, „Svět pod hladinou“ a „Kavkaz – království slunce a ledu“. K poslechu zahrála Mladá dudácká kapela ze Strakonic a poměrně početné publikum odměnilo největším potleskem spoluautora publikace Židé v Horažďovicích Jaroslava Fischla.