Život řidičům, kteří nebudou muset při cestě z Plzně do Domažlic a zpět zajíždět do centra města, a také obyvatelům Klatov by měl ulehčit severozápadní obchvat města, jehož poslední část se včera slavnostně začala stavět. Stavba, která by měla být dokončena v září 2012, naváže na první část v úseku od silnice Plzeň - Klatovy ke Koldinově ulici a propojí tak průmyslovou zónu Pod Borem s Tajanovem. Obchvatová komunikace je navržena v celkové délce 2,7 km se třemi okružními křižovatkami a čtyřmi mosty. Dále stavba zahrnuje účelové komunikace podél hlavní trasy, protihlukové stěny, veřejné osvětlení a další.

„Nová komunikace odvede část tranzitní nákladní dopravy mimo centrum Klatov a obytné části přilehlých obcí a zajistí lepší obslužnost průmyslové zóny Pod Borem. Celkové náklady na stavbu jsou předpokládány ve výši 257 milionů korun. Ve výši 92,5 % byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Zbytek nákladů hradí Plzeňský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace a město Klatovy, které se na akci podílelo zajištěním výkupu pozemků v hodnotě cca 25 milionů korun,“ informoval ředitel klatovské správy SÚS Jiří Velíšek. Stavba se připravovala už od roku 2007, bohužel nastaly problémy s dotací z ROPu, o kterou Plzeňský kraj žádal, a tím se začátek stavby prodloužil.

„Pokud se skutečně podaří dokončit stavbu do příštího léta a na podzim roku 2012 zde budou auta jezdit, tak budeme hotovi o rok dříve, než jsme měli původně zahajovat. Myslím si, že i těch předpokládaných 2200 aut denně, které obchvat odvede z centra města, výrazně uleví průjezdu Klatov a dopravní zátěži. Musím zmínit i protipovodňová opatření obcí Tajanov a Kal, které nová silniční trasa bude plnit,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.
Další částí by měl být východní obchvat, který je plánovaný už od sedmdesátých let 20. století. „Východní obchvat je v této době ve fázi přípravy stavebního povolení. Podobně jako u severozápadního obchvatu jsme připraveni pomoci se směnami pozemků, s výkupy pozemků, s jednáním s vlastníky, tak jako se to podařilo zde,“ doplnil Salvetr.

Od začátku března je uzavřen most v Tajanově, jak budou práce pokračovat, nám sdělil ředitel oblasti Sever společnosti Strabag Pavel Klas. „Prvního března se začalo s demolicí mostu přes Úhlavu, poté se začne s rekonstrukcí, která by měla být do konce roku hotova společně s ulicí Sedlákovou včetně přilehlých okružních křižovatek. V ostatních úsecích stavby se předpokládá dokončení konstrukčních částí mostů, provedení přeložek a pokládek inženýrských sítí a provedení zemních prací u komunikací. Příští rok by na to měly navázat další úseky, včetně kruhových křižovatek, tak abychom byli schopni vše dokončit do září roku 2012,“ uvedl Klas.

Řidiči, kteří dojíždějí do zaměstnání ze směru od Domažlic na Plzeň, obchvat uvítají. „Určitě to bude dobrá věc. Klatovům se uleví, protože kamionů přes město projede hodně. Pro mě osobně to bude znamenat zkrácení cesty, kdy nebudu muset projíždět celé Klatovy, ale v podstatě je objedu a bude to i rychlejší,“ zhodnotil obchvat Jiří Lepší z Koryt u Klatov, který dojíždí každý den do Plzně.