Uplynulý týden byl slavnostním pro Základní školu Klatovy v Plánické ulici, která slavila jubileum – 150. výročí svého založení.

Budova školy však nebyla po celou dobu jen školským zařízením. Bylo tam gymnázium, chlapecká škola, byla tam rovněž výuka i několika druhů škol současně, ale i lazaret. Nakonec tam škola přece jen zůstala, a proto se její počátek datuje od vzniku budovy. Ta vznikla před 150 lety díky usnesení radních v Klatovech, že obecnou školu, která v té době v Klatovech byla, sloučí a dají jí nové prostory.

Různé programy k oslavám výročí byly rozložené do celého uplynulého týdne. Jejich součástí bylo také divadlo, které sehráli žáci této školy pro své spolužáky, rodiče, ale i širokou veřejnost. Představení s názvem Znám školu v Plánické aneb Putování s mistrem Zášupníčkem provedlo všechny historií školy.

Hlavní program byl připraven na sobotu. Bývalí žáci, ale i učitelé se mohli projít školou, zavzpomínat na prožité školní roky, seznámit se s tím, jak nyní škola vypadá a jak se nyní žáci učí. Jednou z těch, kdo si přišel zavzpomínat na svá školská léta, byla také Anna Kalivodová. „Plánickou školou jsem prošla jako žákyně. Myslím si, že za našich školních let to bylo úplně něco jiného, než je teď. Byli jsme klidnější, všeho jsme si více vážili, nedělali jsme takové lumpárny, které se dělají teď," řekla Deníku.

Po základní škole šla studovat pedagogickou školu v Karlových Varech, poté byla ve škole ve Strážově a po čase se vrátila zpět do Klatov na Plánickou. „Byla jsem vychovatelkou školní družiny a navíc jsem dříve pracovala jako skupinová vedoucí. Za mě neexistovaly žádné drogy, kouření jako teď. A je toho hodně," uvedla Kalivodová.

Škola je v současné době podle jejích slov úžasná, hodně se změnila. „Je to tady moc hezké. Prošlo zde hodně ředitelů, několik změn a podle mě bylo vše k dobrému. Nyní je tady skvělý kolektiv, takže si myslím, že sem děti chodí rády. Jsem ráda, že je ještě tolik dobrých a zdravých učitelů, lidí a přátel, kteří tady byli dříve," zakončila Kalivodová.

Na roky strávené na „Plánické" vzpomíná ráda také Věra Zoubková, která ji navštěvovala coby žákyně. „Měla jsem tam spoustu kamarádů, se kterými jsem se už po pravdě dlouho neviděla, ale i tak si někdy ráda zavzpomínám. Myslím si, že i učitelé byli perfektní. Pamatuji si paní učitelku Tremlovou z první třídy, která byla asi nejhodnější. Pak také paní učitelku Černovskou, kterou jsme měli jako třídní, a od čtvrté třídy pak pana Kozáka. Hned bych se do školských let vrátila," posteskla si Zoubková.

Vrcholem oslav byl ples, který se uskutečnil v sobotu večer v kulturním domě v Klatovech. O zahájení se postarali žáci ze ZŠ Plánická, kteří zazpívali písničku složenou právě u příležitosti výročí. Poté mohli návštěvníci zhlédnout módní přehlídku Delija models a vystoupení taneční skupiny Cik Cak z Bezděkova.O půlnoci přišla na řadu dámská volenka. O hudební doprovod k tanci se postarala Oplova dechovka, Pelíškové a DJ Tazzy.