„Refektář jezuitské koleje nákladem převyšujícím 33 milionů korun opravuje město Klatovy. Jsme rádi, že částkou osm milionů korun přispěl i Plzeňský kraj. Rekonstrukcí semináře, ambitové chodby a přilehlých kluboven, kdysi cel, se završí celá obnova jezuitské koleje. Zbude nám ale ještě najít nový program a život pro bývalý seminář, čili sodovkárnu, což bude velký úkol,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

VŠE JE NOVÉ

Po jezuitech využívali budovy koleje vojáci, až do roku 1990, poté budovy přešly na město. Nyní je v koleji městská knihovna, městský ústav sociálních služeb a další úřady. Zastupitelstvo města rozhodlo v roce 2018 o stavebních úpravách západního a severního křídla. „Nové jsou izolace, rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, ústřední vytápění, vzduchotechnika, omítky, obklady a dlažby. Opravena je fasáda, restaurována je decentně štuková výzdoba. Vzniká tak komplexní společenské centrum, kde bude možné pořádat koncerty, výstavy, přednášky, společenské akce, jednání zastupitelstva. Budeme dbát na to, aby se refektář stal součástí společenského života města a trochu i odlehčil slavnostnímu sálu radnice,“ sdělil Chroust.

V následujících týdnech a měsících budou dokončeny všechny interiérové dodávky. Slavnostní otevření je naplánováno na 29. a 30. listopadu. „Plánujeme koncert Kolegia pro duchovní hudbu, které se zasloužilo o propagaci prostoru refektáře, dále den otevřených dveří, jehož součástí bezesporu budou i zajímavé přednášky o historii jezuitského komplexu, chystáme i malé překvapení,“ nalákal Chroust.